خانه » سلام دنیا!

سلام دنیا!

اخبار 1 نظر 25 می 2023

مواد جذب پذیر، گیره، نوار و ترکیبات چسبنده تکامل یافته‌اند.
مهندسی بخیه در مواد مصنوعی در کنار استانداردسازی مواد سنتی (کات گوت، ابریشم) نتایج ظاهری برتری را بدنبال داشته‌اند.
به طریق مشابه ایجاد مواد چسبنده‌ی موضعی (مونومر 2 اوستیل سیانواکریلات)،


گیره‌های جراحی و نوارها برای جایگزینی بخیه‌ها پیشرفت تکنیک‌های بستن زخم را تسهیل نموده است.
بستن ظاهری زخم چه ناشی از ضربه و چه ناشی از جراحی بر مبنای دانش بدست آمده

التیام زخم

4 مرحله‌ی التیام زخم در سطوح مولکولی و سلولی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک همچنان در مسیر تکامل بوده و ادراکات از نحوه‌ی التیام زخم نیز همچنان در مسیر پیشرفت می‌باشد.

زیست شناسی مولکولی و ژنتیک همچنان در مسیر تکامل بوده و ادراکات از نحوه‌ی التیام زخم نیز همچنان در مسیر پیشرفت می‌باشد.

این مراحل چهارگانه عبارتند از :
1- هموستاسیس، 2- مرحله‌ی تورم، 3- مرحله‌ی بازسازی ، 4- مرحله‌ی تکمیل .و مراقبت بهتر از زخم‌هایی با التیام بخشی ضعیف را در پی خواهد داشت.

 • اهمیت سلول‌های تورمی (نوتروفیل و ماکروفاژ) و تسهیل کننده‌های بافت‌های محلی بیش از حد قابل بزرگ نمایی نمی‌باشد.
 • فرآورده‌هایی همچون سدیم هیپوکلریت (سفید کننده، رقیق شده یا عدم رقیق شوندگی)،
 1. هیدروژن پروکسید، بتادین و الکل به صورت مستقیم روی زخم اعمال نمی‌شوند.
 2. این مواد نسبت به سلول‌ها سمی هستند و سلول‌های تورمی را نابود می‌کنند.

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

 • یک نویسنده دیدگاه وردپرس 25 می 2023پاسخ

  سلام، این یک دیدگاه است.
  برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
  تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.